Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 – transmisja online

WYDZIAŁOWA UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

odbędzie się w dniu 1 października 2021 roku o godzinie 14:15
W Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana
3. Wystąpienia Zaproszonych Gości
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
6. Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym absolwentom Wydziału
7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału
9. Wręczenie aktu przedłużenia prawa do Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
10. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Macieja Chaczykowskiego, prof. uczelni nt.: „Zintegrowane systemy energetyczne dla zrównoważonych dostaw energii”
11. „Gaudeamus”

Zapraszamy do obejrzenia transmisji uroczystości

Zmiana rozmiaru fontu