Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

DZIEKAN
WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH, HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

uprzejmie zaprasza
na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ
INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

która odbędzie się w dniu 1 października 2021 roku o godzinie 14:15
W Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

1. Hymn Państwowy
2. Wystąpienie Dziekana
3. Wystąpienia Zaproszonych Gości
4. Immatrykulacja
5. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
6. Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym absolwentom Wydziału
7. Wręczenie nagród JM Rektora Politechniki Warszawskiej
8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału
9. Wręczenie aktu przedłużenia prawa do Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
10. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Macieja Chaczykowskiego, prof. uczelni nt.: „Zintegrowane systemy energetyczne dla zrównoważonych dostaw energii”
11. „Gaudeamus”

 

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie chęci udziału w uroczystości poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem:  https://forms.office.com/r/kmNXtWpwSJ  do dnia 27 września. Potwierdzenie możliwości udziału będzie Państwu przesłane na adresy email podane w formularzu do dnia 30 września.

Zmiana rozmiaru fontu