Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 – transmisja online

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU INSTALACJI BUDOWLANYCH,
HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

uprzejmie zapraszają
na

WYDZIAŁOWĄ UROCZYSTOŚĆ
INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

która odbędzie się w dniu 1 października 2022 roku o godzinie 16:15
w Dużej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 1. Hymn Państwowy
 2. Przemówienie Dziekana
 3. Przemówienia Zaproszonych Gości
 4. Immatrykulacja
 5. Wystąpienie przedstawiciela Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego
 6. Wręczenie stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnego młodego naukowca w 2022 r.
 7. Wręczenie nagród Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej
 8. Wręczenie nagród Dziekana Wydziału
 9. Wręczenie listów gratulacyjnych wyróżnionym absolwentom Wydziału
 10. Wykład inauguracyjny dr hab. inż. Marty Chludzińskiej nt.: „Techniki i kierunki rozwoju instalacji grzewczych i chłodniczych”
 11. Gaudeamus igitur

Zapraszamy do obejrzenia transmisji uroczystości

Zmiana rozmiaru fontu