Informacja o porozumieniach dot. praktyk

Ze względu na plany urlopowe, porozumienia dot. praktyk wydawane będą do 17 lipca 2020 roku.
Akcję ich wydawania wznowimy we wrześniu.

Mirosław Szyłak-Szydłowski
pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Zmiana rozmiaru fontu