Informacja o uruchomieniu nowego Laboratorium Instalacji Sanitarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska uruchomiono nowe Laboratorium Instalacji Sanitarnych.

Powstanie Laboratorium było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanego w Politechnice Warszawskiej.

Kierownikiem projektu i jednocześnie opiekunem merytorycznym Laboratorium jest dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. Uczelni.

Laboratorium powstało przy wydatnej pomocy firmy Grohe Polska sp. z o.o. w ramach umowy o współpracy z Wydziałem w zakresie dydaktyki. Do współpracy przy tworzeniu Laboratorium zaproszono także inne firmy z branży sanitarnej, jak Wilo Polska i Kessel.

Uroczystego otwarcia Laboratorium w dniu 02.10.2023 dokonali: dziekan Wydziału, dr hab. Inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Pan Maciej Pawlak, przedstawiciel firmy Grohe Polska sp. Z o.o. oraz kierownik projektu dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni.

 

W Laboratorium zainstalowano stanowiska pomiarowe umożliwiające badanie różnych konstrukcji baterii czerpalnych zarówno pod kątem ich właściwości hydraulicznych, jak i możliwości oszczędzania wody i energii. Zainstalowano również różne rozwiązania urządzeń sanitarnych odprowadzających ścieki w postaci ścian instalacyjnych, gdzie studenci mogą szczegółowo zapoznać się z aspektami konstrukcyjnymi i montażowymi przyborów sanitarnych.

Zajęcia praktyczne prowadzone w Laboratorium Instalacji Sanitarnych umożliwią studentom poszerzenie wiedzy zdobytej na wykładach i zajęciach projektowych oraz nabycie umiejętności praktycznych związanych z montażem i wykonawstwem instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Prowadzenie zajęć w nowym Laboratorium pozwoli na zapoznanie studentów z nowymi trendami w branży instalacji sanitarnych związanymi z aspektami oszczędzania wody i energii oraz wprowadzania rozwiązań technicznych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

 

Z nowego Laboratorium będą mogli korzystać studenci kierunku Inżynieria Środowiska w ramach realizacji przedmiotów merytorycznie związanych z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.

 

Przewiduje się, że Laboratorium Instalacji Sanitarnych będzie także wykorzystywane przez studentów z innych wydziałów Politechniki Warszawskiej, w ramach prowadzonych przedmiotów dydaktycznych związanych z instalacjami wewnętrznymi w budynkach, takich jak Międzywydziałowy Interdyscyplinarny Projekt mpiBIM, Instalacje, infrastruktura i technologie energooszczędne oraz Building Services, Infrastructure and Energy-efficient Technologies prowadzonych na studiach polsko- i anglojęzycznych na Wydziale Architektury.

 
 

 

 

 

Opracował:

Jarosław Chudzicki

Tel. 501-136-845

e-mail: jaroslaw.chudzicki@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu