Informacja o wizycie studyjnej w Uniwersytecie w Austin w Teksasie

W dniach 28 września – 14 października br. dr inż. Katarzyna Umiejewska, prof. uczelni oraz dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. uczelni odbyli wizytę studyjną w Uniwersytecie w Austin w Teksasie (University of Texas at Austin). Wizyta ta związana była z grantem, który uzyskali w konkursie na udział w zagranicznych szkoleniach, kursach i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.

Uniwersytet w Austin jest publiczną instytucją badawczą szkolnictwa wyższego założoną w 1883 roku. Jest to największy uniwersytet w Teksasie, przyjmujący około 50 000 studentów każdego roku. Uniwersytet zajmuje 47. miejsce na świecie (ranking THE, 2022). W podziale na kierunki kształcenia UT at Austin, dla kierunków kształcenia Engineering&Technology zajmuje 23. miejsce.

Jedną z największych jednostek organizacyjnych uniwersytetu jest Cockrell School of Engineering. W jednostce tej Szkoły, w Departament of Civil, Architectural, and Environmental Engineering nasi pracownicy szkolili się oraz uczestniczyli w praktycznych zajęciach ze studentami.

Ponadto na Uniwersytecie w Austin działa wyodrębniona jednostka zajmująca się głównie rozwojem i wprowadzaniem innowacyjnych metod nauczania – College of Education, który funkcjonuje od 1891 roku. W ramach wizyty studyjnej nasi pracownicy odbyli spotkania z pracownikami tej instytucji oraz wzięli udział w przykładowych zajęciach z wykorzystaniem nowych metod kształcenia, takich jak:

  • Active Learning,
  • Blended Learning,
  • Flipped Class Learning,
  • STEAM method, and
  • SquareCap method.

 

W ramach wizyty nasi pracownicy zwiedzili także laboratoria studenckie oraz kampus badawczo-naukowy Uniwersytetu w Austin, gdzie pracownicy naukowi prowadzą swoje badania i realizują granty.

W najbliższym czasie planowane jest zorganizowanie seminarium wydziałowego, na którym dr inż. Katarzyna Umiejewska oraz dr inż. Jarosław Chudzicki podzielą się swoimi wrażeniami i uzyskaną wiedzą z wyjazdu studyjnego.

Zmiana rozmiaru fontu