Inne stypendia

Stypendium im. M. Króla  Do 19 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium im. M. Króla na rok akademicki 2023/2024. W załączeniu znajduje się formularz wniosku, który po wypełnieniu i potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika dziekanatu, wnioskodawca składa w pokoju nr 112 w Gmachu Głównym (Sekretariat Prorektora ds. Studenckich) lub przesyła na adres mailowy: prorektor.studenci@pw.edu.pl. W załączeniu znajduje się również regulamin, wyjaśniający zasady i tryb przyznawania stypendium. Przed złożeniem wniosku Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich, bardzo proszę skontaktować się z Panią Joanną Wiśniewską – drogą mailową lub telefoniczną – celem potwierdzenia danych we wniosku. E-mai: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl, telefon: 22 234 61 34. Formularz wniosku Regulamin 


Stypendia Ministra w roku akademickim 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów ministra wraz z przykładowymi wnioskami dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe-artystyczne-i-sportowe–rok-akademicki-20222023 Wnioski proszę składać w Dziekanacie  (pok. 136) po uprzednim umówieniu się drogą e-mail (joanna.wisniewska2@pw.edu.pl) na spotkanie.


Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego

Studenci i doktoranci Politechniki Warszawskiej mają możliwość ubiegania się o stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego. Aktualne informacje dostępne są tutaj: https://bss.pw.edu.pl/Stypendia/Stypendia-z-Wlasnego-Funduszu-Stypendialnego 

Pełnomocnictwo do dokonania czynności związanych z procesem uzyskania pomocy materialnej w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2022/2023


Nagrody i wyróżnienia dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Termin składania wniosków w roku akademickim 2021/2022 – od 1 czerwca 202 do dnia 15 czerwca 2022 roku. Wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia proszę składać w Dziekanacie (po uprzednim kontakcie mailowym: joanna.wisniewska2@pw.edu.pl) lub pozostawienie dokumentów w kopercie z adnotacją „Dziekanat” w pojemniku „Dziekanat” przy portierni wydziału. Wskazówka do wypełnienia wniosku: w nagłówku (lewa górna strona) proszę pozostawić puste pole „Imię i nazwisko” oraz „Funkcja”. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej: https://bss.pw.edu.pl/Stypendia/Nagrody-i-wyroznienia-dla-studentow-i-doktorantow-Politechniki-Warszawskiej


Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich

Stypendium przeznaczone jest dla wybitnych studentów Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Regulamin stypendium dostępny jest tutaj. wniosek  Stypendium im. Stefana i Haliny Krzemińskich  


Stypendia im. Jana Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja Kultury m. st. Warszawy ogłasza nową edycję stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II skierowane są m. in.do studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych, osiągają dobre wyniki w nauce, mogą pochwalić się osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi, działają społecznie. Bliższe informacje dostępne są tutaj: https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

Zmiana rozmiaru fontu