Innowacje w gospodarce bioodpadami – nowy odcinek podcastu

Zapraszamy do wysłuchania ósmego odcinka podcastu “Trzy kwadranse z badawczą”, którego gościem jest dr inż Piotr Manczarski, Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W zależności od źródła wytwarzania i charakterystyki ilościowo-jakościowej bioodpadów, istnieją różne ścieżki technologiczno-organizacyjne ich zagospodarowania. Jednym z wariantów wykorzystania potencjału bioodpadów jest ich przetwarzanie w procesie wytwarzania biogazu. Niestety, w doniesieniach literaturowych brakuje bieżących danych (dotyczących okresu ostatnich 10 lat) charakteryzujących jakości bioodpadów, w szczególności odniesionych do bioodpadów z obszarów silnie zurbanizowanych na terenie Polski, a właśnie w tych obszarach problem efektywnego wykorzystania potencjału bioodpadów jest największy. W ramach projektu, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej, grupa badaczy pracuje nad stworzeniem modelu decyzyjnego wyboru optymalnej ścieżki selektywnego zbierania i zagospodarowania bioodpadów z terenów silnie zurbanizowanych, w oparciu o technikę prospektywnej analizy technologii, w celu intensyfikacji recyklingu organicznego i potencjału energetycznego analizowanych odpadów (w oparciu m.in. o system biogazowni miejskich).

Badanie jest finansowane z projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Odcinek 8: Innowacje w gospodarce bioodpadami

Słuchaj odcinka tutaj:

Więcej informacji na stronie: www.badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Innowacje-w-gospodarce-bioodpadami-nowy-odcinek-podcastu

Zmiana rozmiaru fontu