Fundusze Europejskie: Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi

Konsorcjum:  InnTech Poland Sp. z o.o.  – Lider, Politechnika Warszawska: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Inżynierii Materiałowej

Kierownik zadania realizowanego na Wydziale IBHIŚ: dr hab. inż. Bernard Zawada

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Lata realizacji 2018 – 2020.

Całkowita wartość projektu: 4 299 625,14PLN, w tym dla Wydziału: 1 449 100,00 PLN.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania i wdrożenia systemu intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczo-chłodzącej. Nowe rozwiązanie wpisuje się w rozwój zrównoważonego budownictwa (sektor budowlany i sektor energetyczny) i technologie informacyjno-komunikacyjne. Przyczyni się do wzrostu innowacyjności regionalnej gospodarki, w szczególności  sektora przedsiębiorstw.

W wyniku realizacji projektu powstaną wielkopłytowe moduły budowlane zawierające w swoim przekroju system grzewczo-chłodzący zarządzany intuicyjnym systemem sterowania.

Na Wydziale IBHIŚ będzie realizowane 5 z 9 merytorycznych zadań projektu:

Zadanie nr 2: Budowa stanowiska i pomiary charakterystyk skokowych grzejnika (badania przemysłowe); poznanie właściwości dynamicznych grzejnika oraz pozyskanie danych do weryfikacji modelu numerycznego.

Zadanie nr 3: Budowa modelu numerycznego pomieszczenia i instalacji ogrzewania (badania przemysłowe); poznanie właściwości regulacyjnych systemu ogrzewania/ chłodzenia w pomieszczeniu jako obiektu regulacji w różnych warunkach hydraulicznych i przy różnych temperaturach czynnika zasilającego.

Zadanie nr 4: Opracowanie i testowanie doświadczalne wstępnej wersji algorytmu sterowania ogrzewaniem w jednym pomieszczeniu (badania przemysłowe); opracowanie algorytmu regulacji temperatury w pomieszczeniu, kóry będzie wykorzystany w programie symulacji pracy systemu ogrzewania/chłodzenia w okresie roku.

Zadanie nr 5: Budowa modelu w programie TRNSYS do symulacji całorocznej ogrzewania/ chłodzenia w mieszkaniu wielopokojowym (badania przemysłowe);  zbudowa-nie zweryfikowanego w symulacji całorocznej modelu systemu sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem, który będzie podstawą budowy rzeczywistego systemu sterowania w mieszkaniu wielopokojowym.

Zadanie nr 9: Opracowanie i testowanie algorytmu sterowania ogrzewania w mieszkaniu wielopokojowym (prace rozwojowe); celem jest opracowanie i testowanie algorytm regulacji temperatury dla mieszkania wielopokojowego w ciągu sezonu ogrzewczego.

Zmiana rozmiaru fontu