International Conference on Climate Change: Challenges for Life Quality

W dn. 19-21.10.2023 r. w Warszawskim Domu Technika (NOT) na ul. Czackiego 3/4 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. CLIMATE CHANGE: CHALLENGES FOR LIFE QUALITY. Dzięki dofinansowaniu NAWA “Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie” w konferencji wzięło udział 40 osób z Ukrainy – byli to naukowcy i studenci z Politechniki Lwowskiej oraz z Politechniki Kijowskiej.

Uczestnicy konferencji CLIMATE CHANGE, Fot. Piotr Szczepański.

W inauguracji wzięli udział m.in. dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Dziekan WIBHiŚ, dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni, Prodziekan ds. ogólnych i nauki, Paweł Stańczak, wiceprezes Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni i dr. inż. Anna Rolewicz-Kalińska oraz Anna Smulska i Piotr Szczepański z Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Konferencja miała na celu zapewnienie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych dla wyzwań związanych z jakością życia w miastach w kontekście zmian klimatu. 

Myśl przewodnia konferencji dotyczyła wyzwań związanych z rosnącą gęstością zaludnienia i z utrzymaniem wysokich standardów życia ludzi w zabudowanym środowisku miejskim.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego “Challenges for adaptation to climate change and quality of life in urban areas”. Fot. Piotr Szczepański.

Podczas panelu dyskusyjnego, który odbył się pierwszego dnia, prelegenci z różnych krajów reprezentujący różne organizacje (naukowcy, przedstawiciele miast, organizacji pozarządowych) dyskutowali o wyzwaniach i głównych kierunkach rozwoju miast w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz o narzędziach stymulujących neutralność klimatyczną i zapewniających bezpieczną przyszłość życia w środowisku miejskim.

Po zakończeniu prezentacji uczestnicy konferencji udali się do Fabryki Norblina na kolację.

W drugim dniu konferencji przewidziane były trzy sesje tematyczne rozmieszczone wokół trzech głównych bloków:

Blok 1: Zielone materiały i zwiększenie bezpiecznego dla środowiska i środowiska wykorzystania zasobów, zanieczyszczenie środowiska związane ze zmianami klimatu i jego wpływ na jakość życia ludzi.

Blok 2: Zielone budynki i aspekty obiegu zamkniętego w miastach, także w dobie koncepcji smart city.

Blok 3: Zrównoważone wykorzystanie energii, nowe i niekonwencjonalne źródła energii oraz wyzwania w obszarze zużycia energii.

Na koniec drugie dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w dwugodzinnej wycieczce autobusem po Warszawie.

Uczestnicy z Politechniki Kijowskiej. Fot. Piotr Szczepański.
Ważną częścią konferencji były warsztaty dla młodych naukowców i studentów, które odbyły się w sobotę. Podczas warsztatów została zainicjowana dyskusja i wymiana doświadczeń na temat zmniejszenia skutków zmian klimatu oraz ograniczanie emisji gazów cieplarnianych w miastach.
Uczestnicy z Politechniki Lwowskiej. Fot. Piotr Szczepański.

Szczególna uwaga podczas konferencji była poświęcona wyzwaniom stojącym przed Ukrainą – zwłaszcza tym działaniom, które zostaną podjęte po zakończeniu wojny, na rzecz podniesienia jakości życia ludzi w miastach w kontekście zmian klimatu.

Więcej informacji, program i lista prelegentów: TUTAJ.

Źródło: strona internetowa CWM PW

Zmiana rozmiaru fontu