International Conference on Climate Change: Challenges for Life Quality

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej przez Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w dniach 19-21 października 2023 r.

Udział w Konferencji jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwsze dwa dni konferencji są prowadzone w formule hybrydowej.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wyzwań dla jakości życia w kontekście zmian klimatu.

Myślą przewodnią Konferencji są wyzwania związane z utrzymaniem wysokich i sprawiedliwych standardów życia ludzi w zabudowanym środowisku miejskim oraz nakładanie się strategii łagodzenia i adaptacji w tym złożonym systemie, w którym pojawia się coraz więcej wyzwań związanych z gęstością zaludnienia i zmianami antropogenicznymi. Omówimy wyzwania, poszukamy narzędzi i rozwiązań, które mogą wspierać najlepszą ścieżkę rozwoju.

Panel dyskusyjny, przewidziany na pierwszy dzień Konferencji, zapewni ogólne i szerokie spojrzenie na problemy zmian klimatycznych i jakości życia ludzi w środowisku miejskim. Prelegenci z różnych krajów reprezentujący różne organizacje (naukowcy, przedstawiciele miast, organizacji pozarządowych) będą dyskutować o wyzwaniach i głównych kierunkach rozwoju miast w obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz o najbardziej krytycznych obecnie narzędziach stymulujących neutralność klimatyczną i zapewniających bezpieczną przyszłość życia w środowisku miejskim.

W ciągu drugiego dnia Konferencji przewidziane są trzy sesje tematyczne rozmieszczone są wokół trzech głównych bloków:

Blok 1: Zielone materiały i zwiększenie bezpiecznego dla środowiska i środowiska wykorzystania zasobów, zanieczyszczenie środowiska związane ze zmianami klimatu i jego wpływ na jakość życia ludzi.

Blok 2: Zielone budynki i aspekty obiegu zamkniętego w miastach, także w dobie koncepcji smart city.

Blok 3: Zrównoważone wykorzystanie energii, nowe i niekonwencjonalne źródła energii oraz wyzwania w obszarze zużycia energii.

Elementem uzupełniającym Konferencję są Warsztaty Dla Młodych Naukowców i Studentów, podczas których zainicjowana zostanie dyskusja i wymiana doświadczeń na temat aktualnych wyzwań adaptacyjnych i mitygacyjnych w obszarze zmian klimatu w miastach. Warsztaty mają na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia strategii łagodzenia i adaptacji oraz ich wzajemnych powiązań.

Integracja naukowców z różnych dyscyplin umożliwia interakcje i dzielenie się doświadczeniami i wiedzą w celu osiągnięcia wspólnego europejskiego i paryskiego celu zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. poprzez sprawiedliwą społecznie transformację w opłacalny sposób. Szczególna troska o wyzwania stojące przed Ukrainą, związane z kierunkami rozwoju, które zostaną podjęte po zakończeniu wojny, które są optymalne dla zmian klimatu i dobrej jakości życia ludzi.

https://climatechange.is.pw.edu.pl/

Zmiana rozmiaru fontu