Inżynieria Gazownictwa

Studia o nowoczesnym gazownictwie, w trybie stacjonarnym prowadzenia zajęć wzbogacone o wizyty studyjne w obiektach infrastruktury krytycznej. Tematyka studiów jest mieszanką
zagadnień technologicznych, eksploatacyjnych, ekonomii oraz prawa administracyjnego.

Program studiów składa się z ośmiu modułów tematycznych:

  1. Projektowanie sieci gazowych
  2. Komputerowe metody obliczania sieci gazowych
  3. Techniczne problemy przesyłu i magazynowania gazu
  4. Techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu
  5. Nowe technologie w procesie dekarbonizacji gazownictwa
  6. Gospodarka wodorowa
  7. Gospodarka biometanowa
  8. Technologia CCS

Wykładowcy to pracownicy Politechniki Warszawskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciele firm gazowniczych lub podmiotów współpracujących z sektorem gazownictwa. Studia gwarantują ciekawa tematykę i kreatywne spędzony czas.


Czas trwania:
17 zjazdów (sobota 12-20 i niedziela 8-16) w okresie od października do czerwca

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/.

Wymagane dokumenty:
karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń:
czerwiec – wrzesień br.

Opłaty:
8000 zł

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
dr hab. inż.. Małgorzata Kwestarz
e-mail: malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7506, kom. 502 274 241

Kierownik studium:
prof. dr hab. inż.. Andrzej Osiadacz
e-mail: andrzej.osiadacz@pw.edu.pl
kom. 607 666 608


Ulotka studium:

Zmiana rozmiaru fontu