Inżynieria Wodna

Czym zajmuje się magister inżynier IW?

Magister inżynier IW umie projektować budowle i urządzenia związane z produkcją zielonej energii z wody oraz z hydrotechniką terenów miejskich. 

Czego będziesz się uczyć?

Oferujemy dwa moduły obieralne:

  • Hydrotechnika miejska
  • Budownictwo wodne i śródlądowe

Część zajęć realizowana jest w trybie na odległość.

Co po studiach?

Znajdziesz pracę wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się programowanie i prowadzenie wieloaspektowego procesu projektowania budowli i urządzeń hydrotechnicznych, począwszy od fazy studiów wstępnych, lokalizacji i koncepcji – poprzez ocenę wpływu na środowisko przyrodnicze i społeczne oraz studium wykonalności, do projektów: budowlanego i wykonawczego. Czeka Cię zatem kariera w w przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, projektowych, eksploatacyjnych związanych z instalacjami budowlanymi, budownictwem, energetyką, przemysłem, eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury związanej z inżynierią wodną.

Dodatkowo, ukończywszy studia na specjalności IW, możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności:

  • inżynieryjnej hydrotechnicznej (w pełnym zakresie)
  • konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie)

Zmiana rozmiaru fontu