IŚ – 2 stopień, specjalność: IW

Zapraszamy na 3-semestralne studia magisterskie, specjalność: Inżynieria Wodna. 

Oferujemy dwa moduły obieralne:

  • Hydrotechnika miejska
  • Budownictwo wodne i śródlądowe

Po specjalności IW będziesz umiał projektować budowle i urządzenia związane z produkcją zielonej energii z wody oraz z hydrotechniką terenów miejskich.

Dodatkowo, ukończywszy studia na specjalności IW, możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności:

  • inżynieryjnej hydrotechnicznej (w pełnym zakresie)
  • konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie)

Część zajęć realizowana jest w trybie na odległość.

Zmiana rozmiaru fontu