IŚ – 2 stopień, specjalność: SCiG

Zmiany w sektorach energetyki w związku z transformacją energetyczną oraz nowe możliwości płynące ze zintegrowanego planowania, operatorstwa i modelowania systemów energetycznych (systemów ciepłowniczych, gazowniczych, transportu H2 i CO2), stały się motywacją do utworzenia nowej specjalności na kierunku studiów Inżynieria Środowiska w Politechnice Warszawskiej.

Oferujemy elastyczny grafik zajęć uwzględniający potrzeby osób pracujących. Rejestrację na drugi stopień studiów można wykonać przed obroną pracy inżynierskiej.

Studia na specjalności SCiG realizować będziecie w następujących modułach: 

W programie studiów znajdują się atrakcyjne przedmioty z grupy HES, ukierunkowane na zagadnienia ekonomiczne, przedsiębiorczości i społeczne oraz rozwój kompetencji miękkich, np.

Oferujemy nowe, interdyscyplinarne przedmioty obieralne, np.

W trakcie studiów organizujemy wizyty studyjne i zajęcia terenowe w nowoczesnych obiektach przemysłowych, m.in. bloku gazowo-parowym EC Żerań w Warszawie, dyspozycji mocy i pompowni systemu ciepłowniczego w Warszawie, terminalu LNG w Świnoujściu, podziemnym magazynie gazu w Mogilnie, innowacyjnej biogazowni w Przybrodzie-Rokietnicy, krajowej dyspozycji gazu w Warszawie, tłoczni gazu i laboratorium wzorcowania gazomierzy w Hołowczycach.

Strona internetowa Specjalności

Zmiana rozmiaru fontu