Studia niestacjonarne – IŚ 2 stopnia

Czego będziesz się uczyć?

Poznasz bliżej zagadnienia z zakresu monitoringu i ochrony środowiska miejskiego, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ciepłownictwa i ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gazownictwa, gospodarki odpadami i oczyszczania miast. Poszerzysz również umiejętności projektowania sieci i instalacji płynowych, a także będziesz potrafił wykonać oceny oddziaływania na środowisko.

Na studiach niestacjonarnych uzyskasz umiejętności praktyczne poszukiwane przez pracodawców w obszarze inżynierii środowiska. Na naszym kierunku dowiesz się, jak projektować, wykonywać i eksploatować instalacje sanitarne, sieci przesyłowe oraz poznasz technologie oczyszczania miast.

Co po studiach?

IŚ otwiera furtkę do zdobycia uprawnień budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia sanitarne, konstrukcyjno-budowlane, inż. hydrotechniczne).

Czeka na Ciebie kariera w przedsiębiorstwach budowlanych, wykonawczych, projektowych, eksploatacyjnych związanych z instalacjami budowlanymi, budownictwem, energetyką, przemysłem, eksploatacją obiektów i urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

Zmiana rozmiaru fontu