ISiW – możliwości zatrudnienia

Perspektywy zawodowe absolwenta specjalności Inżynieria Sanitarna i Wodna:

  • przedsiębiorstwa budowlane, wykonawcze, projektowe i eksploatacyjne związane z instalacjami budowlanymi i budownictwem;
  • firmy budowlane i consultingowe;
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem i ochroną środowiska.
Zmiana rozmiaru fontu