ISO 21226:2019 Soil quality – Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry

Zespół Statystyki i Badań Zdalnych Środowiska wraz z badaczami z Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN współuczestniczył w opracowaniu międzynarodowej normy ISO 21226:2019Soil quality – Guideline for the screening of soil polluted with toxic elements using soil magnetometry . Norma powstała wyniku kilkuletniej pracy w ramach projektu Development of integrated geophysical/geochemical methods of soil and ground water pollution assessment and control in problematic areas realizowanego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza we współpracy z Instytutem PIŚ PAN i partnerami z Norwegii.

Gratulujemy!

Zmiana rozmiaru fontu