IV L.O. im Adama Mickiewicza w Warszawie

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
ul. Saska 59 , 03-914 Warszawa
Dyrektor: Krzysztof Maksymow
Wicedyrektor: Łukasz Szamreta

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza jest jedną z najstarszych warszawskich szkół średnich. Liceum założone jeszcze w czasach, gdy Polski nie było na mapach Europy, w 1897 roku, przetrwało dwie wojny światowe, trwający pół wieku socjalistyczny porządek państwa, burzliwy okres przemian i pierwszą dekadę kształtowania polskiej demokracji.

Szkoła poszczycić się może gronem wspaniałych wychowanków. Wykształciła wielu literatów (wśród nich: Miron Białoszewski, Władysław Broniewski, Jan Lechoń, Bolesław Leśmian), naukowców (Jan Białostocki, Ryszard Matuszewski, Bohdan Marconi), aktorów (m. in. Edward Dziewoński, Jan Kobuszewski, Magdalena Zawadzka, Jan Świderski), postaci znanych z historii (Stanisław Broniewski “Orsza” – jeden z naczelników Szarych Szeregów, Jan Rossman, Stefan Starzyński). Z pewnością jednym z najwybitniejszych jej absolwentów jest “Kurier z Warszawy” Jan Nowak-Jeziorański.

Profile w r.a. 2023/2024:

1A – fiz-ang-mat (ang-niem)
1B – geogr-mat-wos (ang-wlo)
1DJ – biz-mat (ang-niem)
1I – inf-ang-mat (ang-niem)
1L – biol-chem-mat (ang-niem)
1P – hist-ang-wos (ang-wlo)
1S – geogr-ang-mat (ang-szwe)
1T – fiz-inf-mat (ang-niem)
1Z – geogr-hist-ang (ang-szwe)

Źródło 

Zmiana rozmiaru fontu