“Jak oczyścić brudną wodę?” – zajęcia dla Fundacji Uniwersytet Dzieci

W dniu 28 stycznia 2023 r. w pomieszczeniach Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 👉 Laboratorium Chemicznym Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska (s. 421) odbyły się warsztaty dla dzieci w ramach zajęć Fundacja Uniwersytet Dzieci , które w godz. 8:30-14:30 prowadziła dr Małgorzata Kucharska (ZIiBJŚ WIBHiIŚ PW). Temat zajęć skupiony był na tym “Jak oczyścić brudną wodę?”, podczas których dzieciaki prowadziły doświadczenia, eksperymentowały i obserwowały zachodzące procesy.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

#FundacjaUniwersytetDzieci jest organizacją non-profit, która została założona w 2007 roku w Krakowie i jest pierwszym uniwersytetem dziecięcym w Polsce. Posiada oddziały w trzech miastach: w Krakowie, w Warszawie oraz we Wrocławiu. Prowadzi współpracę z naukowcami m.in. z takich ośrodków jak: Uniwersytet WarszawskiUniwersytet Jagielloński w KrakowieUniwersytet WrocławskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieAGH University of Science and Technology w Krakowie, Politechnika WarszawskaAkademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższa Szkoła Europejska. Misją Fundacji Uniwersytet Dzieci jest rozwijanie potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, by korzystając w pełni ze swoich talentów, wiedzy i możliwości rozumiały świat w którym żyją i potrafiły w nim działać.

Brak alternatywnego opisu tekstowego dla tego zdjęcia

👩‍🔬 dr Małgorzata Anna Kucharska, adiunkt w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UCBS – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2008 obroniła pracę doktorską na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. “Badania nad rozkładem wybranych chlorofenoli za pomocą wysokoefektywnych procesów utleniania” uzyskując tym samym stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Zajmuje się badaniem jakości wody i ścieków oraz poszukiwaniem skutecznych metod ich oczyszczania. Szczególny przedmiot zainteresowań badaczki stanowią wysokoefektywne procesy utleniania w zastosowaniu do podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych. Wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze studentami w czasie zajęć – prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne również dla studentów anglojęzycznych z zakresu chemii ogólnej i chemii środowiska. Prywatnie jest mamą Oli i Michała.

Źródło:
Profil LinedIn WIBHiIŚ

Zmiana rozmiaru fontu