Jak wypełnić ANKIETĘ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na stronie USOSweb? – instrukcja

Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY SPOSOBU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH na stronie USOSweb?

Wejdź na swoje na konto w systemie USOSweb na stronie https://usosweb.usos.pw.edu.pl, przejdź do zakładki DLA STUDENTÓW. Kliknij na pole ANKIETY.

Na stronie ANKIETY widoczne są ankietyzowane zajęcia, na które jesteś zapisany. Znajdź właściwe zajęcia i wybierz tylko tego prowadzącego, z którym faktycznie miałeś zajęcia. Jeżeli widzisz ankietę z zajęć dydaktycznych, na które nie jesteś zapisany – niezwłocznie zgłoś ten fakt do dziekanatu.

Przy odpowiedniej pozycji wybierz pole „WYPEŁNIJ ANKIETĘ”

Na górze wypełnianej ankiety jest informacja, jakich zajęć i jakiego prowadzącego dotyczy dany formularz. Upewnij się, czy oceniasz właściwe zajęcia. Udziel szczerych i przemyślanych odpowiedzi. Pamiętaj, że Twoja opinia jest ważna.

 

Jeszcze raz sprawdź, czy dobrze zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi i czy wpisałeś swoje uwagi w odpowiedzi na pytania otwarte. Kliknij „ZAPISZ ODPOWIEDZI”. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Pamiętaj, że nie możesz powtórnie ocenić tych zajęć. Na Twoim koncie dostępne są jeszcze ankiety z innych zajęć, na które jesteś zapisany.

UWAGA: Pamiętaj, że każda ankieta jest możliwa do wypełnienia tylko przez 21 dni!

 

 

Jak wypełnić ANKIETĘ OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH poprzez aplikację Mobilny USOS PW?

 

Wejdź na stronę główną aplikacji „Mobilny USOS PW” i wybierz z lewej strony Menu àAnkiety. Przejdziesz do okienka ANKIETY.

 

 

Wypełniając ankietę, kolejno udzielaj odpowiedzi na pytania. Udziel szczerych i przemyślanych odpowiedzi. Pamiętaj, że Twoja opinia jest ważna. Rysunek pokazuje widok ankiety w aplikacji „Mobilny USOS PW”.

 

Sprawdź, czy dobrze zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi i czy wpisałeś swoje uwagi w odpowiedzi na pytania otwarte. Kliknij „ZAPISZ ODPOWIEDZI”. Dziękujemy za udział w ankiecie.

Pamiętaj, że nie możesz powtórnie ocenić tych zajęć. Na Twoim koncie dostępne są jeszcze ankiety z innych zajęć, na które jesteś zapisany.

 

UWAGA: Pamiętaj, że każda ankieta jest możliwa do wypełnienia tylko przez 21 dni!

 

Zmiana rozmiaru fontu