Jak zmierzyć wiatr?

Jak zmierzyć wiatr?
Prowadzący: Dr inż. Zenon Spik
Czas: 60 min.

 • Omawiamy urządzenia do pomiaru przepływu powietrza, 
 • Tłumaczymy dlaczego ciśnienie jest ważne, 
 • Wykonujemy pomiary przepływającego powietrza w instalacji wentylacyjnej:
  • anemometrem skrzydełkowym,
  • termoanemometrem,
  • rurką Prandtla,
  • pierścieniem Reckangla,
  • kryzą,
  • przepłwomierzem ultradźwiękowym.

Zmiana rozmiaru fontu