Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

14.12.2021 od godziny 10:30 w trybie on-line odbędzie się spotkanie: 

Jak zostać żołnierzem Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni”,  

Link do spotkania (platforma VTC): 

https://vtc.ron.mil.pl/meeting/880848954?secret=pkhuF3KlW7LGzbrWWqy02w  

Spotkanie jest adresowane przede wszystkim do Studentów ostatnich semestrów studiów I i II stopnia. Czas trwania: ok. 60 min. + 20-30 min. na pytania ze strony uczestników. 

Tematyka dotyczyć będzie sposobów wstąpienia do armii oraz korzyści i możliwości rozwoju związanych z pełnieniem służby w Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni: 

  •              Historia oraz struktura i zadania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni,
  •              Znaczenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni,
  •              Przyczyny oraz proces ich tworzenia,
  •              Sposoby prowadzące do zostania żołnierzem zawodowym,
  •              Profity płynące z pełnienia zawodowej służby wojskowej,
  •              Praca w NCBC jako pracownik cywilny. 

 Zapraszamy! 

 

Zmiana rozmiaru fontu