Język angielski – Informacja dla studentów

WYDZIAŁ INSTALACJI BUDOWLANYCH HYDROTECHNIKI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

 

 

Semestr zimowy 2020/2021

 

Język angielski

 

Informacja dla studentów 3 i 5 semestru IŚ i OŚ

oraz

3 semestru Biogospodarki

 

 

 

Wszystkie informacje dot. przydziału do grup lektoratowych, terminów zajęć i sposobu rejestracji do grup znajdują się na stronie Studium Języków Obcych w zakładce Wydz. IBHiIŚ:

https://www.sjo.pw.edu.pl/student/zajecia/grupy-wydzialowe-j-angielski/

 

Rozpoczęcie zajęć językowych – 9 października 2020

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację grup języka angielskiego na WIBHiIŚ:

mgr Inez Szachułowicz, adres e-mail: inez.szachulowicz@pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu