Jubileusz 15-lecia utworzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W dniu 14 listopada br. z okazji 15 rocznicy utworzenia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Teatrze Kamienica odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu Urzędu.

W uroczystości, reprezentując Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, wzięła udział Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni oraz inicjator i opiekun naukowy porozumienia WIBHiIŚ PW – GDOŚ dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni, kierownik Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska.

Przedstawiciele instytucji, w tym m.in. nasz Wydział, które na przestrzeni lat wspierały Urząd w realizacji zadań na rzecz popularyzacji zagadnień ochrony i kształtowania środowiska, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju otrzymali podziękowania i statuetki Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Zmiana rozmiaru fontu