Dr inż. Justyna Walczak laureatką konkursu “Innowator Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Naukowiec

Miło nam poinformować, że dr inż. Justyna Walczak (Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) została laureatką konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – “Innowator Mazowsza” w kategorii Innowacyjny Naukowiec otrzymując:
– nagrodę specjalną Uniwersytet SWPS
– nagrodę specjalną Politechnika Warszawska 

Gala wręczenia nagród odbyła się 3 listopada 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26.

Serdeczne gratulujemy.

Gala wręczenia nagród – 3 listopada 2021 roku, siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26

 

 

Zmiana rozmiaru fontu