Już po raz szósty uruchamiamy Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM (mpiBIM)

 

Drodzy studenci,

 

Już po raz szósty uruchamiamy Międzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) ! W ramach niniejszego kursu studenci 5 wydziałów tworząc interdyscyplinarne zespoły projektowe, opracowują koncepcje nowych budynków zlokalizowanych na terenie głównym PW.

 

mpi.bim.pw.edu.pl

 

Jeśli jesteś studentem studiów inżynierskich (od 7 semestru) lub studiów magisterskich na specjalnościach: Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja i Gazownictwo (COWiG) lub Inżynieria Sanitarna i Wodna (ISIW) lub Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja (COW) lub Zaopatrzenie w Wodę i Odprowadzanie Ścieków (ZWiOŚ) i masz odwagę podjąć wyzwanie pracy w międzywydziałowym zespole projektowym zapraszamy do złożenia zgłoszenia (do 31 września 2022) na adres Piotr.Bartkiewicz@pw.edu.pl.

 

Podaj proszę imię i nazwisko, specjalność, semestr studiów oraz krótko uzasadnij, dlaczego chcesz włączyć się do projektu. Aplikację wyślij z oficjalnego adresu e-mail PW.

 

Zajęcia będą odbywały się w ramach dodatkowego przedmiotu obieralnego, spotkania koordynacyjne będą odbywały się jednego dnia w godzinach popołudniowych. W ramach niniejszego przedmiotu będą zorganizowane warsztaty koordynacyjne i wykłady, lecz znakomitą większość pracy studenci będą wykonywać w stworzonych zespołach międzybranżowych poza podanymi terminami.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne
26 września (poniedziałek) o godzinie 16. Spotkamy się w TEAMS’ach.

Serdecznie zapraszamy.

Piotr Bartkiewicz i Jarosław Chudzicki

 

 

Zmiana rozmiaru fontu