Kandydaci na Dziekana WIBHIŚ

Informujemy, że przekazana została dziś do Pana Rektora – Elekta lista przedstawiająca Kandydatów na Dziekana WIBHIŚ w kadencji  2020 – 2024.

W głosowaniu wzięło udział 51 osób, co stanowiło 96,2% uprawnionych do głosowania.

Zgłoszenia co najmniej 10% głosujących uzyskały cztery osoby, z których dwie wyraziły zgodę na kandydowanie:

  • dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, na którego zagłosowało 26 osób (51,0%),
  • dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni, na którego zagłosowało 12 osób (23,5%).

 

 

 

Zmiana rozmiaru fontu