Kapituła konkursu

team

Agnieszka Machowska

Politechnika Warszawska

Prodziekan ds. Studiów

team

Paweł Falaciński

Politechnika Warszawska

Profesor uczelni

team

Łukasz Krysiak

Politechnika Warszawska

Pełnomocnik Dziekana ds. konkursu „Zrównoważone Środowisko”

team

Krzysztof Kutek

Arcadis sp. z o.o.

Dyrektor Pionu Wody

team

Jarosław Miziołek

Arcadis sp. z o.o.

Prezes Zarządu

team

Anna Rolewicz-Kalińska

Politechnika Warszawska

Adiunkt

team

Mirosław Szyłak-Szydłowski

Politechnika Warszawska

Prodziekan ds. studenckich

team

Łukasz Szarek

Politechnika Warszawska

Adiunkt

Zmiana rozmiaru fontu