Kierunki rozwoju instalacji sanitarnych – czyli instalacje wod-kan w przyszłości

Kierunki rozwoju instalacji sanitarnych – czyli instalacje wod-kan w przyszłości
Prowadzący: Dr inż. Jarosław Chudzicki, prof. PW
Czas: 45-60 min.

Na wykładzie poznacie przegląd rozwiązań umożliwiających oczyszczanie wody – od szczegółu do ogółu, czyli od przyborów sanitarnych i punktów czerpalnych po wykorzystanie wody deszczowej oraz budynki wodo- i energooszczędne. Ponadto, dowiecie się m.in.:

  • Czy hybrydy pisuar-umywalka i prysznic-pralka sprawdzają się na co dzień?,
  • Czy da się wykąpać we mgle?,
  • Czy da się uprać ubranie bez użycia wody?,
  • Co wyniknie z połączenia zmywarki, zwierzątka domowego i kompostownika (dodać należy, że żadne zwierzę domowe nie ucierpiało podczas tego procederu)?
  • Jaka jest przyszłość budynków wodo- i energooszczędnych?
Zmiana rozmiaru fontu