Klimatyzacja i chłodnictwo

Studia podyplomowe są adresowane do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
Program studiów obejmuje miedzy innymi takie zagadnienia jak:

  • jakość powietrza i komfort cieplny,
  • procesy przygotowania powietrza,
  • systemy wentylacji i klimatyzacji,
  • projektowanie sieci przewodów,
  • obliczenia akustyczne,
  • podstawy techniki chłodniczej,
  • obiegi i czynniki chłodnicze,
  • urządzenia instalacji chłodniczych,
  • wytwornice wody lodowej, pompy ciepła.

W programie znajduje się także szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.
Niezależnie od świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymują dodatkowe zaświadczenie ukończenia szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.


Czas trwania:
10 zjazdów (łącznie 220 godzin) w okresie od listopada do czerwca

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie: https://irk.pw.edu.pl/

Wymagane dokumenty:
karta zgłoszenia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Termin zgłoszeń:
do końca października br.

Opłaty:
6500 zł

Dodatkowe informacje:
W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Sekretarz studium:
lic. Iwona Latecka
e-mail: iwona.latecka@pw.edu.pl
tel.: 22 234 7597

Kierownik studium:
dr inż.. Jacek Hendiger
e-mail: jacek.hendiger@pw.edu.pl
tel.: 22 234 6010


Ulotka studium:

Zmiana rozmiaru fontu