Komputerowe Laboratorium Geograficznych Systemów Informacji

Zagadnienia merytoryczne realizowane w laboratorium Geograficznych Systemów Informacji związane są przede wszystkim z działalnością dydaktyczną prowadzoną na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska. Obejmują one tematykę z zakresu ochrony powietrza (modelowanie jakości powietrza), planowania przestrzennego, ochrony gleby, analiz przestrzennych, gospodarki wodnej, zmian klimatu, monitoringu środowiska, ochrony gleby oraz modelowania przepływu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • 15 stanowisk komputerowych
  (komputery stacjonarne)
 • rzutnik multimedialny
 • modelowanie matematyczne wód powierzchniowych i podziemnych (z wykorzystaniem oprogramowania
  HEC-RAS, HEC-HMS oraz Modflow)
 • analizy przestrzenne
  (oprogramowanie ArcGIS, QGIS oraz R!)
 • analizy statystyczne (z wykorzystaniem języka programowania R!)
Kontakt
Kierownik Katedry Ochrony i Kształtowania Środowiska: prof. dr hab. inż. Lech Łobocki 

Kierownik Laboratorium: dr inż. Paweł Gilewski

Zmiana rozmiaru fontu