Komputerowe Laboratorium Nauk o Środowisku

Laboratorium jest przygotowane do prowadzenia prac badawczych i prowadzenia dydaktyki z zakresu analizy i przetwarzania danych, w tym danych przestrzennych i teledetekcji oraz analiz statystycznych i geostatystycznych. Ponadto zainstalowane oprogramowanie może być wykorzystywane do projektów modelowania matematycznego wód podziemnych, hydrogeologii, optymalizacji
i wspomagania decyzji w obszarze inżynierii środowiska oraz grafiki inżynierskiej.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem specjalistycznym
  • Analiza i przetwarzanie danych z zakresu danych teledetekcji i przestrzennych
  • Analizy statystyczne i geostatystyczne
  • Usługi z zakresu GIS
  • Prowadzenie projektów z zakresu modelowania hydrodynamicznego wód podziemnych
  • Wspomaganie w obszarze inżynierii środowiska oraz grafiki inżynierskiej.
Kontakt

Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska: prof. dr hab. inż. Artur Badyda

Kierownik Laboratorium: dr hab. inż. Mariusz Rogulski

Zmiana rozmiaru fontu