Komputerowe Laboratorium Ogrzewnictwa

W laboratorium odbywają się zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego z zakresu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa. W szczególności są to programy z zakresu: modelowania zjawisk przenikania ciepła i dyfuzji pary wodnej przez przegrody budowlane, badania właściwości grzejników podłogowych w stanie ustalonym i nieustalonym, symulacji pracy systemów ciepłowniczych, optymalizacji parametrów pracy systemów ciepłowniczych, obliczania strat ciepła budynków, projektowania instalacji centralnego ogrzewania.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • 12 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem: Audytor OZC, Audytor SET, Audytor SCW, programy autorskie wykonane dla potrzeb zajęć ze studentami
    • Szkolenia z zakresu obsługi programów branżowych np. Audytor SET
    • Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach Studiów Podyplomowych
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Olgierd Niemyjski

Zmiana rozmiaru fontu