Komputerowe Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji

W laboratorium prowadzone są zajęcia związane z komputerowym wspomaganiem procesu projektowania w zakresie wykonywania obliczeń, doboru urządzeń i tworzenia dokumentacji rysunkowej. Przedmioty w ramach których wykorzystywane jest laboratorium to między innymi: “Informatyka i programowanie CAD”, “Komputerowe wspomaganie projektowania” oraz “Informatyka i komputerowe wspomaganie projektowania”. W laboratorium znajduje się 12 stanowisk komputerowych, z możliwością pracy dwóch osób przy jednym stanowisku.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • 12 stanowisk komputerowych
    (komputery stacjonarne)
  • oprogramowanie specjalistyczne wspomagające proces projektowania
  • programy do doboru urządzeń
    i elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji
  • programy do projektowania typu CAD/BIM
  • oprogramowanie do symulacji CFD
  • Laboratorium wykorzystywane do celów dydaktycznych: studia dzienne, studia niestacjonarne, studia podyplomowe.
Kontakt
Kierownik Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa: dr hab. inż. Marta Chludzińska 

Kierownik laboratorium: dr inż. Jacek Hendiger

Zmiana rozmiaru fontu