Komputerowe Laboratorium Wodociągów i Kanalizacji

Laboratorium pozwala na poszerzenie umiejętności i kompetencji inżynierskich studentów. Pozwala na poznanie podstawowych jak i zaawansowanych metod i technik w zakresie analizy danych, projektowania, modelowania, symulowania i przetwarzania danych georeferencyjnych oraz map cyfrowych. Ułatwia przełożenie nabytej wiedzy na przedmiotach projektowych czy ćwiczeniach, na płaszczyznę oprogramowań dedykowanych do rozwiązywania problemów inżynierskich związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, zarządzaniem sieciami zewnętrznymi czy wykorzystywaniem systemów klasy GIS.Laboratorium, założone przez prof. S. Biedugnisa, przez około 25 lat wykorzystywane było i jest nadal do celów dydaktycznych i naukowych. Sukcesywnie modernizowane i remontowane, składa się
z jednego pomieszczenia głównego, sala 533, w którym znajduje się 11 stanowisk komputerowych – stanowiska studenckie.
Laboratorium jest wykorzystywane na wielu przedmiotach, takich jak: Kanalizacja, Systemy informacji Geograficznej w wodociągach i kanalizacji, Projektowanie systemów zaopatrzenia w wodę, Projektowanie systemów kanalizacyjnych, Projektowanie wodociągów i kanalizacji oraz Wodociągi i kanalizacje.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
  • Komputery Acer, procesor Premium(R) Dual-Core CPU E6300 2.8GHz DVD-RW Win7HomePremium32
  • Monitory Acer NIVIDA 20” 16:9

  Oprogramowanie:

  • Program do modelowanie sieci wodociągowych Epanet 2.0,
  • Program do modelowania sieci kanalizacyjnych SWMM, KANALIA
  • Programy do tworzenia baz danych typu GIS: QGIS, ARCGIS, KartAnalyst
  • Program do obliczania pompowni ścieków POMPA.
  • Programy do doboru pomp i pompowni HYDRO-VACUUM
  • Programy do doboru pomp i pompowni MEPROZET
 • Modelowanie systemów zaopatrzenia
  w wodę i systemów odprowadzania ścieków.
 • Analiza systemów wodociągowych
  i kanalizacyjnych przy wykorzystaniu GIS.
 • Obliczenia projektowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Obliczenia projektowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Zadania optymalizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Analizy i praca z danymi georeferencyjnymi oraz mapami cyfrowymi.
Kontakt
Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków: dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Kierowniczka Laboratorium: dr inż. Katarzyna Miszta-Kruk

Zmiana rozmiaru fontu