Komputerowe Laboratorium Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych

W Laboratorium prowadzone są zajęcia dydaktyczne z symulacji oraz optymalizacji sieci płynowych z wykorzystaniem oprogramowania SimNet. Na zajęciach wykorzystywane jest programowanie
w językach Delphi i Python oraz w środowisku Matlab. Daje to podstawy do komputerowej implementacji metod numerycznych i algorytmów stosowanych w symulacji i optymalizacji sieci płynowych, które studenci poznają podczas wykładów. Ponadto prowadzone są zajęcia dydaktyczne z kreślenia rysunków technicznych w programie AutoCAD (2D i 3D), które są przygotowaniem do wykorzystania tych technik w projektach dyplomowych oraz na zajęciach z Komputerowych Metod Wspomagania Projektowania. W ramach nowoczesnego zarządzania sieciami płynowymi z wykorzystaniem technologii GIS, w Laboratorium prowadzone są zajęcia z zakresu projektowania i użytkowania baz danych z wykorzystaniem programu Ms Access (SQL, OQL) oraz zajęcia z tworzenia aplikacji w pakiecie ArcGIS oraz QGIS. W trakcie zajęć projektowych wykonuje się m.in. projekt (z wykorzystaniem UML) i implementację (w MS Access i ArcGIS) bazy danych dla potrzeb ewidencji sieci gazowej (paszportyzacja) z wykorzystaniem danych topograficznych. Aplikacja ta umożliwia dokonywanie przykładowych analiz z wykorzystaniem środków oferowanych przez System Zarządzania Bazą Danych oraz moduły analizy przestrzennej ArcGIS. W laboratorium realizowany jest proces przygotowania map cyfrowych terenu z opisem obiektów sieci komunalnych w standardowych bazach danych.

Aparatura Potencjał dydaktyczny
 • stanowiska komputerowe
  (komputery stacjonarne)
 • serwer
 • zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem pakietu
  do symulacji sieci płynowych SimNet
 • zajęcia dydaktyczne z podstaw programowania
  w językach Delphi, Python i w środowisku Matlab
 • Zajęcia dydaktyczne z kreślenia rysunków technicznych w programie AutoCAD (2D i 3D)
 • zajęcia z projektowania i użytkowania baz danych
  z wykorzystaniem programu Ms Access (SQL, OQL)
 • zajęcia z projektowania i użytkowania aplikacji
  w systemie ArcGIS i QGIS
 • proces przygotowania map cyfrowych terenu
  z opisem obiektów sieci komunalnych
  w standardowych bazach danych
Kontakt
Kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych: dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni

Kierownik laboratorium: dr inż. Łukasz Kotyński

Zmiana rozmiaru fontu