Komunikat i Zarządzenie Rektora w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą przebiegu pandemii wirusa COVID-19 (od 29 marca)

Ukazały się dwa dokumenty dot. aktualnych wymagań związanych w przebywaniem na terenie PW:

Najważniejsze zmiany:

  • zniesienie obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych na terenie Uczelni (rekomenduje się używanie maseczek w przypadku przebywania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się duża liczba osób oraz wtedy, gdy istnieje uzasadnione ryzyko infekcji, w szczególności stwierdzenia u siebie objawów takich jak kaszel, katar czy podwyższona temperatura),
  • zniesienie obowiązku składania oświadczeń przez zagranicznych gości realizujących wizytę na PW,
  • powrót do standardowego sposobu organizacji egzaminów dyplomowych i realizacji praktyk,
  • zniesienie obowiązku umieszczenia przy windach informacji (w języku polskim i angielskim) o zasadach korzystania z windy,
  • zniesienie obowiązku informowania o izolacji i kwarantannie (w związku ze zniesieniem w Polsce obowiązku odbywania izolacji i kwarantanny).
Zmiana rozmiaru fontu