Komunikat Rektora w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą przebiegu pandemii wirusa COVID-19 (od dnia 23 lutego 2022 roku)

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem nr 1/2022 Rektora PW z dnia 16/02/2022 w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą przebiegu pandemii wirusa COVID-19

Od dnia 23 lutego 2022 r. zarówno zajęcia dydaktyczne, jak i praca na PW będą się odbywały w trybie stacjonarnym.

 

Zmiana rozmiaru fontu