Kondygnacyjny system oddymiania budynków

Autorzy: B. Mizieliński, J. Wolanin

Monografia opracowana została w oparciu o wyniki prac badawczych, jakie zrealizowano w Politechnice Warszawskiej przy udziale Szkoły Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Badania dotyczyły systemu „kondygnacyjnego” oddymiania budynków wielokondygnacyjnych. Zaproponowany i sprawdzony system umożliwia włączenie istniejącej instalacji klimatyzacyjnej do projektowanego kompleksowego systemu oddymiania. Takie rozwiązanie obniża całkowite koszty inwestycyjne, a wprowadzenie do systemu elementów wentylacji pożarowej zapewnia skuteczność oddymiania. Prezentowana książka może być pomocna w rozwiązywaniu niełatwych problemów wentylacji pożarowej. 

Strona publikacji w Oficynie Wydawniczej

Zmiana rozmiaru fontu