Konferencja Naukowo – Techniczna „Klimatyzacja obiektów szpitalnych”, 26.03.2021

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji realizowanej w formie online prezentującej najnowszą wiedzę i rozwiązania techniczne w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany wiedzy na temat najnowszych wyników badań i rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji i klimatyzacji szpitali. Integracja przedstawicieli środowiska medycznego, mających nieocenione doświadczenia z codziennej pracy i funkcjonowania szpitali, z inżynierami, odpowiadającymi za projektowanie, wykonanie i eksploatację obiektów,  przyczyni się do zwiększenia poziomu wiedzy i świadomości w obydwu grupach. W konsekwencji zaś, synergia ta doprowadzi do powstawania rozwiązań lepiej dopasowanych do specyfiki prowadzonych prac – nie tylko na salach operacyjnych, ale i w pracowniach inżynierskich. Dodatkowo, a może przede wszystkim, wpłynąć może na sposób myślenia o wpływie warunków środowiska prac na komfort i bezpieczeństwo w pomieszczeniach służby zdrowia – aspekty niezmiernie istotne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego.

Podczas konferencji przedstawione będą następujące referaty:

Wpływ warunków pracy na bezpieczeństwo personelu medycznego
i pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem COVID-19
dr med. Paweł GRZESIOWSKI

Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa

Przegląd najnowszej wiedzy naukowej w zakresie klimatyzacji sal operacyjnych dr hab. inż. Anna BOGDAN, prof. uczelni

Politechnika Warszawska

Wpływ typu nawiewu powietrza do sali operacyjnej, na częstość zakażeń rany pooperacyjnej, w planowanych operacjach stawów kolanowego i biodrowego mgr bio. Krzysztof KACPERSKI

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB

Ocena higieniczna wyrobów stosowanych do wentylacji
i klimatyzacji pomieszczeń w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Krótka charakterystyka procesu oceny.
dr Maciej SZCZOTKO

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Założenia projektowe dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji
w szpitalach – spojrzenie chirurga
dr med. Maciej MATŁOK

Samodzielny Publiczny Szpital Uniwersytecki
w Krakowie, Iplusmed Sp z o.o.

Eliminowanie zanieczyszczeń powietrza w szpitalnych zespołach operacyjnych

 

dr inż. arch. Jacek POPLATEK

Politechnika Gdańska

Sterylizacja powietrza w systemach klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia służby zdrowia – możliwości techniczne oraz skuteczność działania

 

dr inż. Sylwia SZCZĘŚNIAK

prof. dr hab. inż. Edward PRZYDRÓŻNY

Politechnika Wrocławska

Wpływ parametrów odzieży medycznej na odczuwanie komfortu cieplnego personelu medycznego dr inż. Magdalena MŁYNARCZYK

Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB

Środowisko cieplne w salach chorych – wyniki badań dr inż. Piotr UŚCINOWICZ

TKT Engineering

Modelowanie CFD w predykcji komfortu cieplnego i czystości mikrobiologicznej w sali operacyjnej w czasie zabiegu. Studium przypadku: Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka (Poznań), New Karolinska (Sztokholm, Szwecja), UZ Ghent (Belgia) Ismo Gronvall, Paweł Borowiecki

Halton

Rejestracja do udziału w konferencji możliwa jest przez stronę klimatyzacjawszpitalach.is.pw.edu.pl

Zmiana rozmiaru fontu