Konkurs BIO-TECH: NEXT GENERATION „Nowe spojrzenie na zagadnienia związane z technologiami oczyszczania ścieków i zagospodarowania odpadów”

BIO-TECH Sp z.o.o lider branży technologii oczyszczania ścieków ogłasza konkurs dla studentów Politechniki Warszawskiej. Jest to konkurs, w którym zwycięzca otrzymuje nagrodę finansową. Wygra Ten, który prześle najciekawszą propozycje wizji oczyszczalni w przyszłości zwracając szczególna uwagę na ich przetwarzanie w aglomeracji do 40 000 RLM.

Konkurs wspierają: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz Biuro Karier Politechniki Warszawskiej.


Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od 14.02.2022 do 30.04.2022 r. zgłosić swój udział.

Szukamy osób kreatywnych, innowacyjnych, których środowisko naturalne leży na sercu. Chcemy znaleźć osoby, dla których ekologia nie jest jedynie przelotną modą.

Najbardziej wartościowe z punktu widzenia problemów i celów stawianych temu rodzajowi obiektów, a tym samym komisji konkursowej są kwestie związane z jakością i stabilnością prowadzonych procesów, recyklingiem odpadów powstających w procesie technologicznym, efektywnością energetyczną. W związku ze stale zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi zagospodarowania osadu najwyżej oceniane będą te kandydatury, które w sposób innowacyjny potraktują ten problem.

Na całość oceny wpływają też kwestie odzysku energii, wody (oczyszczonych ścieków) oraz usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń z uwzględnieniem możliwości sfinansowania inwestycji dla małych i średnich Gmin.

Zgłoszenie, bez względu na wybraną formułę, może mieć co najwyżej 15.000 znaków licząc ze spacjami (czyli max. około ośmiu stron przeliczeniowych). Zgłoszenie może zawierać tabelę lub arkusz kalkulacyjny, która powinna być sformatowana w taki sposób, aby nie przekraczała dwóch stron formatu A4.

Dla zwycięzców :

  1. I nagroda – dla najlepszej pracy stypendium w wysokości 2000,00 zł netto/mc przez okres 9 m-cy  (dwa tysiące złotych netto)+ staż w firmie BIO-TECH Sp z.o.o
  2. II nagroda – płatny staż w firmie BIO-TECH Sp z.o.o,

Można wysłać jedno zgłoszenie.

Zgłoszone prace będzie oceniać komisja konkursu w składzie:

przedstawiciele firmy BIO-TECH Sp z.o.o.: Prezes – Ernst Beisteiner oraz Technolog – Dima Lewicki
oraz przedstawicielka WIBHiIŚ PW – dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni

Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie REGULAMINU KONKURSU: Regulamin
Zgłoszenie należy przesłać Organizatorowi do 30 kwietnia 2022 roku, do godziny 23.59, na adres email: monika.stus@bio-tech.pl

Więcej informacji: www.bk.pw.edu.pl/events/details/8513

Zmiana rozmiaru fontu