Konkurs EIC Pathfinder

Europejska Rada ds. Innowacji (European Innovation Council) otwiera 8 kwietnia nabór wniosków EIC Pathfinder Open 2021 w programie ramowym Horyzont Europa. Będzie on otwarty dla konsorcjów międzynarodowych do 19 maja 2021 r.

Konkurs dotyczy projektów mających zrealizować ambitną wizję radykalnie nowych technologii, które mają potencjał tworzenia nowych rynków lub sprostania globalnym wyzwaniom. Program będzie wspierał technologie o wysokim poziomie ryzyka znajdujące się we wczesnych stadiach rozwoju (TRL 1-4).

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu Funding & Tender Opportunities – Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Zmiana rozmiaru fontu