Konkurs MEiN “Perły Nauki”

MEiN ogłosiło konkurs “Perły Nauki” którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Kwota maksymalna projektu 240 tys. (w tym aparatura); czas trwania – maksymalnie 48 miesięcy.

W przypadku chęci aplikacji w tym konkursie – prosimy o kontakt z potencjalnym opiekunem naukowym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/perly-nauki

Zmiana rozmiaru fontu