Konkurs na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej mogą wziąć udział w konkursie na finansowanie udziału w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia. Konkurs realizuje Dział Wsparcia Edukacji Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Celem konkursu jest zapewnienie możliwości nauczycielom akademickim Politechniki Warszawskiej rozwijania kompetencji dydaktycznych przyczyniających się do podnoszenia jakości kształcenia

Nabór wniosków trwa do 28 marca 2022 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu opublikowane są TUTAJ >>

Konkurs realizowany jest w ramach działania nr 23 programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Źródło: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zmiana rozmiaru fontu