Konkurs na granty badawcze w dyscyplinie ILiT – maj 2020 r.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Lądowa i Transport ogłasza konkurs na wewnętrzne granty badawcze dla pracowników Politechniki Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Dokumentacja:

Termin składania wniosków ustala się na dzień 16 czerwca 2020 r., a termin rozstrzygnięcia konkursu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Zmiana rozmiaru fontu