Konkurs o nagrodę Prezydenta Miasta za pracę licencjacką, inżynierską, magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową (licencjacką, inżynierską, magisterską, doktorską) poruszającą problematykę związaną z Bydgoszczą. Na autorów najlepszych prac (i ich promotorów) czekają nagrody pieniężne.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
prace magisterskie i doktorskie
I miejsce – 7 tys. zł brutto;
II miejsce – 5 tys. zł brutto;
III miejsce – 3 tys. zł brutto

prace inżynierskie i licencjackie
I miejsce – 5 tys. zł brutto;
II miejsce – 3 tys. zł brutto;
III miejsce – 2 tys. zł brutto.

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Należy dostarczyć ją osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie: www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/

 

Zmiana rozmiaru fontu