Konsorcjum ENHANCE o roli nauki i szkolnictwa wyższego po pandemii

W jaki sposób pandemia zintensyfikowała trendy i transformacje w społeczeństwie, badaniach naukowych i kształceniu? Którym wyzwaniom łatwiej sprostać działając w konsorcjum? Jak będą wyglądały badania, kształcenie i praca administracji uczelni po pandemii? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy zdalnej konferencji otwarcia konsorcjum ENHANCE, która odbyła się 12 marca 2021 r.

Do konsorcjum ENHANCE należą: Politechnika w Berlinie, Politechnika Warszawska, Politechnika w Walencji, Politechnika w Mediolanie, Politechnika w Akwizgranie (RWTH Aachen), Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny oraz Uniwersytet Techniczny Chalmersa.

Konferencja składała się z dwóch segmentów.

W części ogólnodostępnej swoje wystąpienia miały władze konsorcjum oraz przedstawicielka Komisji Europejskiej Vanessy Debiais-Sainton, odbył się panel dyskusyjny z udziałem rektorów, prorektorów i przedstawicieli studentów uczelni ENHANCE, a Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej “The Engineers Band” i orkiestra studenckiej NTNU Trondheim dały krótkie występy. Zaprezentowano także film promujący konsorcjum ENHANCE.

W panelu dyskusyjnym aktywny udział wzięli prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW, i przewodnicząca Forum Studentów ENHANCE, Gabriela Maciejewska.

Zorganizowano również cztery równoległe warsztaty tematycznePost-COVID Education, Smart Working, International Research Mobility i International Education Mobility. Władze uczelni konsorcjum, kadra naukowa i eksperci dyskutowali m.in. na temat edukacji cyfrowej i wartości, jaką może ona stanowić dla uczelni, sposobów organizacji pracy po pandemii oraz międzynarodowej mobilności badawczej i edukacyjnej.

W konferencji wzięło udział ponad 1000 uczestników reprezentujących wszystkie uczelnie konsorcjum oraz partnerów stowarzyszonych, w tym Sieć Badawczą Łukasiewicz.

Więcej informacji: pw.edu.pl/Aktualnosci/Konsorcjum-ENHANCE-o-roli-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-po-pandemii

Zmiana rozmiaru fontu