Kredyty studenckie

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa. Wprowadzenie kredytów, przy wykorzystaniu kapitałów, będących w dyspozycji banków, pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. 

Aktualne informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Zapotrzebowanie na zaświadczenia o nauce do kredytu studenckiego proszę zgłaszać osobiście w pok. 136 lub e-mailem pod adres:  joanna.wisniewska2@pw.edu.pl

Zaświadczenia wydawane są w terminie do 5 dni.  Zaświadczenia należy odbierać osobiście. 

 

Zmiana rozmiaru fontu