Kształcenie i możliwości zatrudnienia kadr w gospodarce wodnej – aktualnie i w przyszłości

Zapraszamy do lektury artykułu pt. “Kształcenie i możliwości zatrudnienia kadr w gospodarce wodnej – aktualnie i w przyszłości” autorstwa Jowity Hakobert (PGW Wody Polskie Wydział Komunikacji Społecznej) publikowany w czasopiśmie Gospodarka Wodna nr 19/2020* należącym do Wydawnictwo SIGMA-NOT.

“W czasach, gdy dookoła rozbrzmiewa hasło: „kryzys klimatyczny”, a umiejętne gospodarowanie wodami stało się jednym z najważniejszych wyzwań – nie tylko gospodarczych, przyrodniczych, ale i społecznych – studia na kierunkach zajmujących się wodą, zdają się być świetnym pomysłem… Sprawdziliśmy jak to wygląda w praktyce i na początek dobra wiadomość – absolwenci kierunków wodnych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, bo „ekspertów od wody” ciągle na rynku brakuje.”*

Czasopismo dostępne w zbiorach Biblioteki WIBHiIŚ Politechniki Warszawskiej.

Zmiana rozmiaru fontu